ติดต่อเรา ...

ติดต่อ สพสว.

สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.)
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 620-7
0-2579-8751 โทรสาร 0-2579-0388

email: [email protected]